100 yılı aşkın süredir üretirken ve çalışırken doğaya olan saygımızı koruyoruz çünkü maden faaliyetlerinin en önemli etkisinin ağaç ve bitki örtüsü üzerinde olduğunu biliyoruz.

Yönetim Kurulu

Erdoğan Atay

Erdoğan Atay, 31.01.1933 yılında Aydın'da doğmuştur. Eğitimine Galatasaray Lisesi'nde başlamış, İsviçre Neuchatel'de Ecole Superior de Commerce'de tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Kişisel ilgi alanları arasında sivil havacılık ve seyahat etmek bulunmaktadır. Sosyal aktiviteleri arasında; Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyeliği, İzmir Rotary Klübü Üyeliği, Rotary Klübü Paul Harris Dostu Üyeliği bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ahmet Atay

Ahmet Atay 04.05.1966 yılında İzmir'de doğmuştur. The American College of Switzerland'de İşletme eğitimi almıştır. Atay Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Kişisel ilgi alanları arasında otomobil, motor sporları, denizcilik, balık avlamak ve seyahat bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Sosyal aktiviteleri arasında Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyeliği, Kültürpark Tenis Kulübü Üyeliği bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. www.ahmetatay.com

Mehmet Doğan Atay

Mehmet Doğan Atay 08.06.1968 yılında İzmir'de doğmuştur. İsviçre Franklin College'de İşletme eğitimi almış ve iş hayatına Aydın Linyit Mad. San. ve Tic. A.Ş.'de Finansman Koordinatör Yardımcısı olarak başlamıştır. Atay Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kişisel ilgi alanları arasında sivil havacılık ve deniz sporları bulunmaktadır. Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi , Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Üyesi, Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği Üyesi, Göztepe Rotary Kulübü Üyesi, İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Üyesi, Küçük Kulüp Derneği Üyesi, Ege Açık Deniz Yat Kulübü Üyesi ve Narlıdere Sahilevleri Yelken ve İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Süleyman Atay

12.05.1970'de İzmir'de doğmuştur. Yüksek öğrenimini "İnstitut Hotelier Cesor Ritz of Switzerland Le Bouveret"ta tamamlamıştır. Atay Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kişisel ilgi alanları arasında; otomobil sporları, sivil havacılık ve seyahat etmek bulunmaktadır. Sosyal aktiviteleri arasında Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyeliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komitesi Üyeliği, İzmir Rotary Kulübü Üyeliği, Ege Otomobil Sporları Kulübü Üyeliği ve İzmir Kültürpark Tenis Kulübü Üyeliği bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. www.suleymanatay.com

Hasan Sadun Oğan

23.04.1950 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji’nde, lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çalışma alanı hukuk ve yöneticiliktir. Sigorta ve Şirketler Hukuku dalında ihtisas sahibidir. 1977 yılında katıldığı grupta halen Atay Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Kişisel ilgi alanları tenis oynamak ve seyretmek, kitap okumak ve seyahattir. Türkiye Tenis Federasyonu’nda 11 sene çalışmıştır. 1980 – 1992 tarihleri arasında Uluslararası Tenis Hakemliği yapmıştır. Aynı yıllarda Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği hakem kurslarında bir çok tenis hakemi yetiştirmiştir. İzmir Barosu, Kültürpark Tenis Kulübü ve Bornova Rotary Kulübü Üyesi'dir. EBSO Maden İstihraç Meslek Komitesi Üyeliği'nde bulunmuştur. TÜTEGEV Türk Tenisini Güçlendirme Vakfı kurucu Üyesi'dir. ''Kuruluş İçi Kalite Denetçisi'' belgesine haizdir. İki çocuk babasıdır.

Kömür Madenciliği

Aydın, Şahnalı köyü hudutları içindeki alanda 1910 yılından bu yana kömür işletmesi olarak faaliyette bulunulmaktadır.

1970’li yıllara kadar sadece yeraltında yapılan üretim daha sonra hem açık ocak, hem de yeraltı olarak sürdürülmüştür.

Üretilen tüvenan kömür, cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme işlemlerinden geçirerek satışa sunulmaktadır.

Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş.

Aydın, Şahnalı köyü hudutları içindeki alanda 1910 yılından bu yana kömür işletmesi olarak faaliyette bulunulmaktadır.

• 1970’li yıllara kadar sadece yeraltında yapılan üretim daha sonra hem açık ocak, hem de yeraltı olarak sürdürülmüştür.

• Bugüne kadar yeraltından 8,6 milyon ton, açık ocaktan 8,3 milyon ton olmak üzere toplam 16,9 milyon ton kömür üretilmiştir.

• Bu kömürlerin üretilebilmesi için bugüne kadar yeraltında toplam 155 km. baca/desandre sürülmüş, açık ocakta da 196 milyon m3 hafriyat yapılmıştır.

• İşletme yaklaşık 3300 dönümlük bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanın 1400 dönümü şirkete ait tapulu arazi, 894 dönümü özel ağaçlandırma alanı ve kalanı da izinli orman sahası olup deniz seviyesinden 340 metre yüksekliktedir.

• Kömür işletmesinde, 9 maden mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 maden teknikeri, 1 ziraat mühendisi, 1 ziraat teknikeri ve 1 işyeri hekimi ile birlikte 286 kişi çalışmaktadır.

• Yıllık üretim kapasitesi 400-500 bin ton seviyelerindedir.

• Üretilen tüvenan kömür, cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme işlemlerinden geçirerek satışa sunulmaktadır.

• Aydın Linyit kömüründe toplam kükürt oranı %1’in altındadır, TSE belgesine sahiptir ve hava kirliliğinin 1. derecede yoğun olduğu illerde tercih edilmektedir.

• “Sürdürülebilir Madencilik” için üç temel unsurun birlikte gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz;
  • Şirketin Sürdürülebilirliği,
  • İnsan kaynağı, Çevre ve Cevher’in Korunması ve sürdürülebilirliği,
  • Doğa’nın sürdürülebilirliği için “Doğanın Onarımı” çalışmaları

• Öncelikle şirketimizin sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor.

• Ülkemizdeki şirketlerin %95’i aile şirketidir. Mevcut istatistiklere göre aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl, yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa geçebiliyor.

• Üçüncü nesli temsil eden Erdoğan Atay Onursal Başkanımızdır. Halen dördüncü nesil yönetimde, 2011 yılından bu yana dördüncü nesli temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Doğan Atay’dır. İstatistiklere meydan okuduğumuzu söyleyebiliriz. Bu, ancak kurumsallaşmak suretiyle mümkün olabiliyor.

• Erdoğan Atay’ın kararlı tutumuyla 1994 yılından itibaren gerçekleştirilen kurumsallaşma çalışmaları sonucunda şirketlerimizde “Patron Egemen” yapıdan “Sistem Egemen” yapıya geçildi.
Bunun gerçekleşebilmesi için;
  • Hukuki yapılanma ile ailenin hisse bütünlüğü ve mülkiyetinin korunması sağlandı,
  • Organizasyonel yapılanma ile en etkin ve verimli çalışmanın yapılabileceği organizasyon yapısı belirlenerek görev ve yetki dağılımları ve tanımları yapıldı,
  • Sistemsel yapılanma ile tüm ilgililerin kendilerine tevdi edilmiş yetkileri kullanarak sürdürecekleri faaliyetlerin nasıl yapılacağını ve bilgi akışının nasıl sağlanacağını düzenleyen prosedür ve yönetmelikler hazırlandı,
  • Kurumsal Kaynak Planlaması ile oluşturulan bilgisayar altyapısıyla Karar Destek Sistemlerinde gerçekleştirilen yapılanma sonucunda yönetimin ve ilgililerin faaliyetler hakkında bilgi edinmesi, kararlarına yol gösterecek bilgi ve rakamları içeren raporlama sistemi kuruldu.

• Sürdürülebilir Madenciliğin bir diğer olmazsa olmazı İnsan kaynağı, Çevre ve Cevher’in korunması ve sürdürülebilirliğidir.
Bunun için;
  • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını harfiyen uyguluyor, insan kaynağımızı buna uygun eğitiyor ve uygulamaları daimi surette kontrol ediyoruz,
  • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların depolanması, lisanslı bertaraf firmalarına gönderilmesi, kaçınılmaz olarak ortaya çıkan toz emisyonlarının sprey toz bastırma sistemleriyle önlenmesi, ambalaj atıklarının geri toplanması ve bertaraf ettirilmesi, kömür zenginleştirme ünitesinde kullanılan suların tekrar kullanılmasının sağlanarak yer altı sularının kullanımının azaltılması gibi Çevre Mevzuatının tüm gereklerini yerine getiriyoruz.
  • Maden üretiminde maden ve jeoloji mühendisliği disiplinlerini birlikte kullanarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlgili mevzuat çerçevesinde çağdaş maden tekniklerini kullanarak rezervi heba etmeden cevherin azamisini üretiyoruz.

• Sürdürülebilir Madenciliğin üçüncü ve en önemli unsuru “Doğanın Onarımı”. “Doğanın Onarımı” için doğa’dan aldığımızın bir kısmını geri vermeyi borç biliyoruz.

Doğanın Onarımı

Ayvalık ve Gemlik ve memecik tipi zeytin, Bursa kara incir, badem, karadut ve hünnap ağaçlarımızla “Doğayı Onarma”ya ve üretip sattığımız kömürle oluşturduğumuz karbon ayak izimizi en azından %20 oranında küçültmeye çalışıyoruz.

Hedefimiz bu çalışmaları sürdürmek ve önümüzdeki yıllarda karbon ayak izimizi %10 daha küçültebilmektir.

Aydın Linyit Şahnalı Kömür İşletmesi "Doğanın Onarımı" Çalışmaları

Karbon, canlı hücrenin en önemli yapıtaşlarından birisi ve biyolojik sistemin en önemli elementidir. Bitki ve mikroorganizmaların toplam ağırlıklarının %40-50’si karbondan oluşur.

Kömür, geçmiş çağlarda bulunan bitkilerin; doğanın ve zamanın etkisiyle fosile dönüşmesiyle oluşan kaya türüdür. Kömürün kuru bazdaki ağırlığının %42’si karbondan oluşmaktadır. Diğer kimyasal bileşenleri ise Hidrojen, Oksijen, Kükürt ve Azot elementleridir.

Atmosfer, karbon döngüsünde en önemli rolü oynar. Burada karbon, karbondioksit gazı formunda bulunur.

Atmosferdeki karbondioksitin büyük bölümü döngüye fotosentez yoluyla girer. Bitkiler fotosentez yoluyla atmosferdeki karbondioksiti bünyelerine alarak bir kısmını oksijen ve organik bileşiklere dönüştürürler. Kalan karbon, bitki dokularında organik bileşikler olarak depolanır.

Döngü şöyle özetlenebilir; zaman içinde kömüre dönüşen bitkilerin bünyesindeki karbon, kömürün yanmasıyla açığa çıkmakta ve fotosentez yoluyla bitkiler tarafından bünyelerine alınmaktadır.

Sanayi devrimi sonrasında fosil yakıt kullanımının giderek artmasıyla döngü bozulmuş ve atmosferdeki karbondioksit oranı yükselmeye başlamıştır. Küresel ısınma yoluyla iklim değişikliklerine yol açan bu durumun önlenmesi için maden alanlarımızda 1999 yılından itibaren “Doğanın Onarımı” çalışmalarına başlanmıştır.

Aydın Linyit Şahnalı Kömür İşletmesi 1910 yılından buyana kömür üretimini sürdürmekte ve deniz seviyesinden 340 metre yükseklikteki 3300 dönümlük bir alanda faaliyette bulunmaktadır. Bu alanın 1400 dönümü şirkete ait tapulu arazi, 894 dönümü özel ağaçlandırma alanı ve kalanı da izinli orman sahasıdır.

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 2000 yılının başında deneme bahçesi dikimiyle başlatılan projede dört yıllık izleme dönemi sonunda zeytin, incir ve akasya cinslerinin susuz ve gübresiz dahi gelişim göstermeleri sebebiyle bu cinslerin dikimine karar verilmiştir.

Orman Bakanlığından alınan Özel Ağaçlandırma izniyle 894 dönümlük alanda 40.000 adet Ayvalık tipi zeytin ve şevli alanlarda da erozyonu önleme amacıyla 30.000 adet akasya dikimi yapılmıştır.

Bugüne kadar yaklaşık 1750 dönüm alanda 85 bin ağaç dikilmiştir.

Ayvalık ve Gemlik ve memecik tipi zeytin, Bursa kara incir, badem, karadut ve hünnap ağaçlarımızla “Doğayı Onarma”ya ve üretip sattığımız kömürle oluşturduğumuz karbon ayak izimizi en azından %20 oranında küçültmeye çalışıyoruz.

Hedefimiz bu çalışmaları sürdürmek ve önümüzdeki yıllarda karbon ayak izimizi %10 daha küçültebilmektir.

İletişim

Tüm Sorularınız için Bizimle İletişime Geçin

Bizi Arayın

+90 (530) 941 06 45

+90 (530) 941 06 46

+90 (530) 941 06 47

E-Posta Gönderin

info@atay.com.tr

Ziyaret Edin

Ovaeymir Mah. Çine Cad. No:39 09130 Efeler / Aydın